Există o serie de furnizori de formare EMDR individuali și organizaționali, aprobați de EMDRIA, care oferă diferite opțiuni de format, cum ar fi cursuri universitare și comerciale.

Formarea EMDR oferită într-un cadru universitar are loc, de obicei, pe parcursul unui întreg semestru (12 săptămâni), în timp ce cursurile oferite într-un cadru comercial pot avea loc pe parcursul a două weekend-uri, mai multe săptămâni sau pot fi adaptate special în funcție de programul de lucru al unui cursant sau al unei agenții. Prețurile de formare, orele, locațiile, formatele și durata totală vor varia în funcție de locul de formare.

O formare EMDRIA aprobată de EMDR oferă clinicienilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru a utiliza terapia EMDR, o înțelegere cuprinzătoare a conceptualizării cazurilor și a planificării tratamentului și capacitatea de a integra terapia EMDR în practica lor clinică. O Formare EMDR aprobată de EMDRIA oferă, cel puțin, instruire în modelul explicativ actual, metodologia și mecanismele care stau la baza EMDR prin cursuri, practică și consultanță integrată.

În timp ce Curriculum-ul de formare EMDR aprobat de EMDRIA subliniază cerințele minime care trebuie îndeplinite, dezvoltatorul unui curriculum specific poate îmbunătăți sau extinde orice porțiune după cum consideră necesar. Aceste cerințe minime de formare includ: 20 de ore de material instructiv, 20 de ore de practică supravegheată și 10 ore de consultanță.

Instructiv (20 de ore)

Obiectivul secțiunii de instruire a formării este de a oferi informații și înțelegere în fiecare dintre următoarele domenii:

  • Istoric și prezentare generală – Obiectivul acestei secțiuni este de a trece în revistă evoluția istorică a terapiei EMDR de la începuturile sale până la validarea prin studii controlate randomizate. Aceasta include, dar nu se limitează la: A) Originea; B) Trecerea de la EMD la EMDR; C) Cercetări actuale legate de EMDR
  • Distingerea modelului, metodologiei și mecanismului – Această secțiune a curriculumului explică aceste trei aspecte ale terapiei EMDR și face distincția între ele.

A) Model – Procesarea adaptivă a informației (AIP), inclusiv ipoteze de bază concepte ale AIP, implicații clinice, diferențiere față de alte modele și aplicații.

B) Metodologia explică și predă metoda EMDR.

1) 8-Faze

Faza 1 – Preluarea istoriei, Conceptualizarea cazului & Planificarea tratamentului
Faza 2 – Pregătirea clientului
Faza 3 – Evaluarea
Faza 4 – Desensibilizarea
Faza 5 – Instalarea
Faza 6 – Scanarea corpului
Faza 7 – Închiderea
Faza 8 – Reevaluarea

2) Metodologie avansată – Aceasta include protocoale speciale și populații specifice
3) Profesional, aspecte legale, etice

C) Mecanismul de acțiune care stă la baza EMDR

Practică supervizată (20 de ore):

Obiectivul practicii supervizate este de a facilita demonstrarea și practica EMDR. Pentru a atinge obiectivele practicumului supravegheat, practica se poate face în diade sau triade. Este imperativ ca stagiarii să primească observație comportamentală directă și feedback. Ori de câte ori este cazul, stagiarii exersează cu experiențe din viața reală. Se recomandă o practică amplă înainte de a introduce/învăța Interconectarea cognitivă. Practica trebuie să fie inclusă pentru fiecare fază a procedurii, așa cum este descrisă în secțiunea de instruire.

Consultare (10 ore):

Consultarea oferă o oportunitate pentru integrarea teoriei EMDR împreună cu dezvoltarea abilităților de terapie EMDR. În timpul consultației, cursanții primesc feedback individualizat și instruire în domeniile conceptualizării cazului, pregătirii clientului, selecției țintelor, planificării tratamentului, aplicării specifice a abilităților și integrării terapiei EMDR în practica clinică. Consultația se referă la cazuri reale și nu la experiențe care au loc în stagiul de practică.

Consultarea crește utilizarea terapiei EMDR de către cei care au primit formare, reduce formarea de obiceiuri proaste și riscurile de utilizare problematică a EMDR. De asemenea, permite clinicianului să dezvolte și să integreze în mod creativ abilitățile de terapie EMDR în celelalte abilități ale sale, într-un mod care sporește eficiența clinică și eficacitatea în a ajuta o gamă mai largă de clienți să își atingă obiectivele de schimbare.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.