Er zijn een aantal individuele en organisatorische EMDRIA Approved EMDR Training Providers die verschillende format opties aanbieden, zoals Universitaire en Commerciële trainingen.

EMDR Training aangeboden in een Universitaire setting vindt meestal plaats over een heel (12 weken) semester, terwijl trainingen aangeboden in een Commerciële setting kunnen plaatsvinden over een periode van 2 weekenden, meerdere weken of zelfs speciaal kunnen worden afgestemd op het werkschema van een trainee of bureau. Training prijzen, tijden, locaties, formats, en de totale lengte zal variëren afhankelijk van de training site.

Een EMDRIA Approved EMDR Training biedt clinici de kennis en vaardigheden om EMDR therapie te gebruiken, een uitgebreid begrip van case conceptualisatie en behandelplanning, en de vaardigheid om EMDR therapie te integreren in hun klinische praktijk. Een EMDRIA Approved EMDR Training voorziet minimaal in onderricht in het huidige verklaringsmodel, de methodologie en de onderliggende mechanismen van EMDR door middel van colleges, oefeningen en geïntegreerd overleg.

Hoewel het EMDRIA Approved EMDR Training Curriculum de minimumvereisten schetst waaraan voldaan moet worden, kan de ontwikkelaar van een specifiek curriculum elk deel naar eigen inzicht verbeteren of uitbreiden. Deze minimale trainingseisen omvatten: 20 uur instructiemateriaal, 20 uur gesuperviseerd practicum, en 10 uur consult.

Instructief (20 uur)

Het doel van het instructiegedeelte van de training is om informatie en begrip te verschaffen op elk van de volgende gebieden:

  • Geschiedenis en overzicht – Het doel van dit gedeelte is om de historische evolutie van EMDR therapie te bekijken vanaf het begin tot aan de validatie door gerandomiseerde gecontroleerde studies. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: A) Oorsprong; B) Overgang van EMD naar EMDR; C) Huidig onderzoek in verband met EMDR
  • Onderscheid maken tussen model, methodologie en mechanisme – In dit gedeelte van het leerplan worden deze drie aspecten van EMDR-therapie toegelicht en van elkaar onderscheiden.

A) Model – Adaptieve Informatieverwerking (AIP) met inbegrip van basishypothesen concepten van AIP, klinische implicaties, differentiatie van andere modellen, en toepassingen.

B) Methodologie verklaart en onderwijst de methode van EMDR.

1) 8-Fasen

Fase 1 – History Taking, Case Conceptualization & Treatment Planning
Phase 2 – Client Preparation
Phase 3 – Assessment
Phase 4 – Desensitization
Phase 5 – Installation
Phase 6 – Body Scan
Phase 7 – Closure
Phase 8 – Reevaluation

2) Advanced Methodology – This includes special protocols and specific populations
3) Professional, juridische, ethische kwesties

C) Werkingsmechanisme dat ten grondslag ligt aan EMDR

Practicum onder supervisie (20 uur):

Het doel van het practicum onder supervisie is om het demonstreren en oefenen van EMDR te vergemakkelijken. Om de doelen van het supervisie practicum te bereiken, kan er geoefend worden in dyades of triades. Het is noodzakelijk dat stagiaires directe gedragsobservatie en feedback krijgen. Waar nodig, oefenen de cursisten met ervaringen uit het echte leven. Voldoende oefening wordt aanbevolen voor het introduceren/onderwijzen van de Cognitieve Verwevenheid. Voor elke fase van de procedure moet geoefend worden zoals beschreven in het instructiegedeelte.

Consultatie (10 uur):

Consultatie biedt de mogelijkheid om de theorie van EMDR te integreren met de ontwikkeling van EMDR therapievaardigheden. Tijdens consultatie krijgen de cursisten geïndividualiseerde feedback en instructie op het gebied van case conceptualisatie, client bereidheid, doel selectie, planning van de behandeling, specifieke toepassing van vaardigheden, en de integratie van EMDR therapie in de klinische praktijk. Consultatie gaat over echte gevallen en niet over ervaringen die in het practicum voorkomen.

Consultatie verhoogt het gebruik van EMDR therapie door degenen die training hebben gehad, vermindert de vorming van slechte gewoontes en de risico’s van problematisch gebruik van EMDR. Het stelt de clinicus ook in staat om de vaardigheden van EMDR therapie creatief te ontwikkelen en te integreren in hun andere vaardigheden op een manier die de klinische efficiëntie en effectiviteit verhoogt in het helpen van een breder scala van cliënten om hun doelen voor verandering te bereiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.