Der findes en række individuelle og organisatoriske EMDRIA-godkendte EMDR-uddannelsesudbydere, der tilbyder forskellige formater, f.eks. universitets- og kommercielle uddannelser.

EMDR-uddannelse, der tilbydes på et universitet, foregår normalt over et helt semester (12 uger), mens uddannelser, der tilbydes på et kommercielt sted, kan foregå over en periode på to weekender, flere uger eller kan endda være specielt skræddersyet omkring en kursists eller et agenturs arbejdstidsplan. Uddannelsespriser, tidspunkter, steder, formater og den samlede længde vil variere afhængigt af uddannelsesstedet.

En EMDRIA-godkendt EMDR-uddannelse giver klinikere viden og færdigheder til at anvende EMDR-terapi, en omfattende forståelse af case-konceptualisering og behandlingsplanlægning og evnen til at integrere EMDR-terapi i deres kliniske praksis. En EMDRIA-godkendt EMDR-uddannelse giver som minimum undervisning i den aktuelle forklaringsmodel, metodologi og underliggende mekanismer for EMDR gennem forelæsning, praksis og integreret konsultation.

Mens EMDRIA’s godkendte EMDR-uddannelsespensum skitserer de minimumskrav, der skal opfyldes, kan udvikleren af et specifikt pensum forbedre eller udvide enhver del, som vedkommende finder passende. Disse minimumskrav til uddannelse omfatter: 20 timers instruktionsmateriale, 20 timers superviseret praktik og 10 timers konsultation.

Instruktionsmateriale (20 timer)

Målet med den instruktionsmæssige del af uddannelsen er at give information og forståelse inden for hvert af følgende områder:

  • Historie og oversigt – Målet med denne del er at gennemgå den historiske udvikling af EMDR-behandling fra dens begyndelse til validering ved randomiserede kontrollerede undersøgelser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: A) Oprindelse; B) Skiftet fra EMD til EMDR; C) Nuværende EMDR-relateret forskning
  • Adskillelse af model, metodologi og mekanisme – Dette afsnit af pensum forklarer disse tre aspekter af EMDR-terapi og skelner mellem dem.

A) Model – Adaptive Information Processing (AIP), herunder grundlæggende hypoteser begreber om AIP, kliniske implikationer, differentiering fra andre modeller og anvendelser.

B) Metodologi forklarer og underviser i EMDR-metoden.

1) 8-faserne

Fase 1 – Historiefortælling, Case Conceptualization & Behandlingsplanlægning
Fase 2 – Klientforberedelse
Fase 3 – Vurdering
Fase 4 – Desensibilisering
Fase 5 – Installation
Fase 6 – Kropsscanning
Fase 7 – Afslutning
Fase 8 – Reevaluering

2) Avanceret metodologi – Dette omfatter specielle protokoller og specifikke populationer
3) Professionel, juridiske, etiske spørgsmål

C) Virkningsmekanisme, der ligger til grund for EMDR

Superviseret praktik (20 timer):

Målet med superviseret praktik er at lette demonstrationen og udøvelsen af EMDR. For at nå målene for det superviserede praktikum kan praksis foregå i dyader eller triader. Det er absolut nødvendigt, at praktikanterne modtager direkte adfærdsobservation og feedback. Når det er hensigtsmæssigt, skal praktikanterne øve sig med virkelige erfaringer fra det virkelige liv. Det anbefales, at der øves rigeligt, før der introduceres/undervises i den kognitive sammenvævning. Der bør indgå øvelse for hver fase af proceduren som beskrevet i undervisningsafsnittet.

Konsultation (10 timer):

Konsultation giver mulighed for integration af EMDR-teorien sammen med udvikling af EMDR-terapifærdigheder. Under konsultationen modtager kursisterne individualiseret feedback og instruktion inden for områderne konceptualisering af sagen, klientens parathed, udvælgelse af mål, behandlingsplanlægning, specifik anvendelse af færdigheder og integration af EMDR-terapi i klinisk praksis. Konsultation handler om virkelige sager og ikke om erfaringer, der forekommer i praktik.

Konsultation øger brugen af EMDR-terapi hos dem, der har modtaget uddannelse, mindsker dannelsen af dårlige vaner og risikoen for problematisk brug af EMDR. Det giver også klinikeren mulighed for at udvikle og integrere EMDR-terapifærdigheder kreativt i sine andre færdigheder på en måde, der forbedrer den kliniske effektivitet og virkningsfuldhed med hensyn til at hjælpe en bredere vifte af klienter med at opfylde deres mål for forandring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.