Egyéni és szervezeti EMDRIA által jóváhagyott EMDR képzési szolgáltatók közül több is kínál különböző formátumú, például egyetemi és kereskedelmi képzéseket.

Az egyetemi keretek között kínált EMDR képzés általában egy teljes (12 hetes) szemeszteren keresztül zajlik, míg a kereskedelmi keretek között kínált képzések 2 hétvége, több hét vagy akár több hét alatt is zajlanak, vagy kifejezetten a képzésben résztvevők vagy az ügynökség munkarendjéhez igazodnak. A képzések ára, ideje, helyszíne, formátuma és teljes hossza a képzési helytől függően változik.

Az EMDRIA által jóváhagyott EMDR képzés a klinikusok számára az EMDR terápia alkalmazásához szükséges ismereteket és készségeket, az esetkoncepció és a kezelés tervezésének átfogó megértését, valamint az EMDR terápia klinikai gyakorlatba való integrálásának képességét biztosítja. Az EMDRIA által jóváhagyott EMDR-képzés legalább az EMDR aktuális magyarázó modelljének, módszertanának és mögöttes mechanizmusainak oktatását biztosítja előadás, gyakorlat és integrált konzultáció révén.

Míg az EMDRIA által jóváhagyott EMDR-képzési tanterv felvázolja a minimális követelményeket, amelyeknek meg kell felelni, az adott tanterv kidolgozója bármelyik részt tetszés szerint bővítheti vagy bővítheti. Ezek a minimális képzési követelmények a következők:

Instrukciós anyag (20 óra)

A képzés oktatási részének célja, hogy információt és megértést nyújtson az alábbi területek mindegyikén:

  • Történelem és áttekintés – E rész célja, hogy áttekintse az EMDR terápia történelmi fejlődését a kezdetektől a randomizált, kontrollált vizsgálatokkal történő validálásig. Ez magában foglalja többek között a következőket: A) Eredet; B) Az EMD-ről az EMDR-re való áttérés; C) Az EMDR-rel kapcsolatos jelenlegi kutatások
  • Modell, módszertan és mechanizmus megkülönböztetése – A tananyag ezen szakasza az EMDR-terápia e három aspektusát ismerteti, és különbséget tesz közöttük.

A) Modell – Adaptív információfeldolgozás (AIP), beleértve az AIP alapvető hipotéziseinek fogalmait, klinikai vonatkozásait, más modellektől való megkülönböztetését és alkalmazásait.

B) Módszertan az EMDR módszerét magyarázza és tanítja.

1) 8 fázis

1. fázis – Történetfelvétel, Eset konceptualizálása & Kezelés tervezése
2. fázis – Ügyfél felkészítése
3. fázis – Értékelés
4. fázis – Deszenzibilizáció
5. fázis – Beépítés
6. fázis – Testszkennelés
7. fázis – Lezárás
8. fázis – Újraértékelés

2) Haladó módszertan – Ez speciális protokollokat és speciális populációkat tartalmaz
3) Szakmai, jogi, etikai kérdések

C) Az EMDR alapjául szolgáló hatásmechanizmus

Supervizált gyakorlat (20 óra):

A felügyelt gyakorlat célja az EMDR bemutatásának és gyakorlatának elősegítése. A felügyelt gyakorlat céljainak elérése érdekében a gyakorlás történhet dyádokban vagy triádokban. Elengedhetetlen, hogy a gyakornokok közvetlen viselkedésmegfigyelésben és visszajelzésben részesüljenek. Amikor csak lehetséges, a gyakornokok valós élettapasztalatokkal gyakorolnak. A kognitív összefonódás bevezetése/tanítása előtt bőséges gyakorlás ajánlott. A gyakorlásnak az eljárás minden egyes fázisában szerepelnie kell, ahogyan azt az oktatói rész ismerteti.

Konzultáció (10 óra):

A konzultáció lehetőséget biztosít az EMDR elméletének integrálására az EMDR terápiás készségek fejlesztésével együtt. A konzultáció során a gyakornokok egyénre szabott visszajelzést és oktatást kapnak az esetkoncepcióalkotás, a kliens felkészültsége, a célpontok kiválasztása, a kezelés tervezése, a készségek konkrét alkalmazása és az EMDR-terápia klinikai gyakorlatba való integrálása terén. A konzultáció valós esetekről szól, nem pedig a gyakorlaton előforduló tapasztalatokról.

A konzultáció növeli az EMDR-terápia alkalmazását a képzésben részesülők körében, csökkenti a rossz szokások kialakulását és az EMDR problémás alkalmazásának kockázatát. Lehetővé teszi továbbá a klinikus számára, hogy az EMDR-terápiás készségeket kreatívan fejlessze és integrálja más készségeibe oly módon, hogy növeli a klinikai hatékonyságot és eredményességet a kliensek szélesebb körének segítésében a változásra irányuló céljaik elérésében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.