Kredit: Getty Royalty Free

När våra föräldrar åldras är rollerna ofta omvända. Vi tar på oss rollen som förälder och ser till att de tar sina mediciner och kommer till läkarbesök. Våra föräldrar återgår till rollen som tonåringar och döljer ofta hälsovårdsinformation för oss eller glömmer lägligt nog att berätta för oss att de inte har betalat sina räkningar. Ibland vet vi inte vad som händer förrän en vänlig granne nämner: ”Hej, visste du att din mammas elektricitet stängdes av förra veckan?”

Så du börjar hjälpa mamma att betala sina räkningar. Till en början sitter du med henne och organiserar räkningarna så att hon kan skriva ut checkar. Du förseglar kuverten och tar dem till postkontoret. Med tiden skriver du ut checkarna och hon undertecknar dem. Sedan kommer du till den punkt där mamma inte vill ta itu med något av det, eller så håller hon kanske på att tappa fokus. Hur som helst är det lättare om du bara skriver under checkarna också.

Om det här scenariot låter bekant har du förhoppningsvis redan sett till att mamma har uppdaterat sin bodelningsplan och skrivit under fullmakter och hälsovårdsfullmakter. Om mamma namnger dig som hennes ombud i fullmakten och ger dig de nödvändiga befogenheterna har du då möjlighet att skriva under checkarna för hennes räkning. Detta kommer att underlätta saker och ting ett tag.

Men även med en giltig fullmakt finns det tillfällen då du kommer att behöva ansöka om förmyndarskap. Här är när.

  1. Vägran att underteckna en fullmakt. Detta är inte ovanligt. Jag har haft klienter vars förälder vägrade att underteckna några dokument för bodelning, även efter att föräldern diagnostiserats med tidiga tecken på demens. I det här fallet kan du låta mamma underteckna checkar så länge hon vet vad hon gör. Vid någon tidpunkt kan du få en obehaglig känsla av att hon kommer att skriva under allt du lägger fram för henne. När detta inträffar ska du ringa din advokat och ansöka om förmyndarskap.
  2. Fastigheter eller investeringar måste säljas. Även om mamma har skrivit under en fullmakt kan det finnas fall där det ändå krävs ett förmyndarskap. Beroende på lagarna i din delstat och vilken typ av fullmakt mamma har skrivit under kan du behöva få en förmyndare utsedd för att kunna sälja mammas hem eller andra investeringar.
  3. Oenighet om vårdhem. Om du behöver inlemma mamma på ett vårdhem och hon inte går med på att åka dit måste du ansöka om förmyndarskap för att kunna inlemma henne på anläggningen.
  4. Medicinska ingrepp bortom vårdfullmakten. Det finns vissa fall där du behöver förmyndarskap för att skydda din mammas hälsa. Du kan till exempel behöva ge mammas sjukvårdspersonal tillstånd att ge henne vissa läkemedel, till exempel antipsykotiska läkemedel. Eller om mamma inte kan samtycka till medicinsk behandling på grund av sin oförmåga att förstå kommer du ofta att behöva förmyndarskap. Ibland krävs detta domstolstillstånd även om det finns en vårdfullmakt.
  5. Beslutsfattandet äventyras på vissa områden. Det kan finnas fall där du vill begära ett begränsat förmyndarskap. Domstolarna är alltmer medvetna om att personer behöver hjälp med ett område av sina liv, men kan behålla kontrollen över andra områden. Domstolarna föredrar ibland att tillåta begränsade förmyndarskap i stället för att ta bort fullständig kontroll från en person. Om domstolen anser att mamma fortfarande har viss beslutsförmåga kan den begränsa förmyndarens befogenheter. Om mamma till exempel fortfarande kan bestämma vem hon vill ska driva familjeföretaget kan domstolen låta henne fatta det beslutet samtidigt som förmyndaren får befogenhet över andra tillgångar.

Ansöka om förmyndarskap kan vara kostsamt och tidskrävande. Varje gång du ber domstolen att agera är du utlämnad åt domstolens nåd och tidsplan. Förmyndarskap kan ofta undvikas genom att genomföra en effektiv bodelningsplan. Medan mamma fortfarande har kapacitet, prata med hennes advokat och överväga att skapa en återkallelig trust där tillgångar kan överföras nu. Mamma kan vara förvaltare med en medförvaltare som utses för att arbeta tillsammans med henne. På så sätt kan medförvaltaren agera om eller när mamma inte längre kan eller vill göra det.

Se också till att dina föräldrars fullmakt och vårdfullmakt är uppdaterade. Tyvärr finns det även med en effektiv bodelningsplan tillfällen då ett förmyndarskap inte kan undvikas. Om du vet vilka dessa tider är kommer du att vara bättre förberedd på att hantera dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.