Kredit: Getty Royalty Free

Jak naši rodiče stárnou, naše role se často obrací. Přebíráme roli rodičů, dohlížíme na to, aby brali léky a chodili k lékaři. Naši rodiče se vracejí do role dospívajících, často před námi tají informace o zdravotní péči nebo nám pohodlně zapomenou říct, že neplatí účty. Někdy nevíme, co se děje, dokud se přátelský soused nezmíní: „Hele, víš, že tvojí mámě minulý týden vypnuli elektřinu?“

Začneš tedy mámě pomáhat platit účty. Nejprve s ní sedíš a uspořádáváš účty tak, aby mohla vypisovat šeky. Obálky zalepíš a odneseš je na poštu. Postupem času vypisuješ šeky a ona je podepisuje. Pak se dostanete do bodu, kdy maminka nechce nic z toho řešit, nebo se možná přestává soustředit. Ať tak či onak, je jednodušší, když šeky prostě podepíšete také.“

Pokud vám tento scénář připadá povědomý, pak jste se snad již ujistili, že maminka aktualizovala svůj majetkový plán a podepsala plné moci a pověření k péči o zdraví. Pokud vás maminka v plné moci jmenuje jako svého zástupce a udělí vám potřebné pravomoci, budete pak mít možnost podepisovat šeky jejím jménem. To vám na nějakou dobu usnadní situaci.

I s platnou plnou mocí však nastanou situace, kdy budete muset požádat o opatrovnictví. Zde jsou případy, kdy.

  1. Odmítnutí podepsat plnou moc. Tento případ není neobvyklý. Měl jsem klienty, jejichž rodič odmítl podepsat jakékoli dokumenty týkající se plánování majetku, a to i poté, co byly u rodiče diagnostikovány počáteční příznaky demence. V tomto případě můžete nechat maminku podepisovat šeky tak dlouho, dokud bude vědět, co dělá. V určitém okamžiku můžete mít nepříjemný pocit, že podepíše vše, co jí předložíte. Když k tomu dojde, zavolejte právníkovi a podejte žádost o opatrovnictví.
  2. Nemovitosti nebo investice je třeba prodat. I když maminka podepsala plnou moc, mohou nastat případy, kdy je opatrovnictví stále nutné. V závislosti na zákonech vašeho státu a typu plné moci, kterou maminka podepsala, může být nutné nechat jmenovat opatrovníka, abyste mohli prodat maminčin dům nebo jiné investice.
  3. Neshody ohledně pečovatelského domu. Pokud potřebujete maminku přijmout do domova důchodců a ona s tím nebude souhlasit, musíte požádat o ustanovení opatrovníka, abyste ji mohli do zařízení přijmout.
  4. Lékařské zákroky nad rámec plné moci. Existují určité případy, kdy budete potřebovat opatrovnictví k ochraně maminčina zdraví. Například budete muset pověřit poskytovatele lékařské péče, aby mamince podávali určité léky, například antipsychotika. Nebo pokud maminka nemůže souhlasit s lékařským ošetřením z důvodu neschopnosti porozumět, budete často potřebovat opatrovnictví. Někdy je tato soudní pravomoc nutná i v případě, že je k dispozici zdravotní plná moc.
  5. Rozhodování je v některých oblastech ohroženo. Mohou nastat případy, kdy budete chtít požádat o omezené opatrovnictví. Soudy si stále více uvědomují, že jednotlivci potřebují pomoc v jedné oblasti svého života, ale mohou si ponechat kontrolu nad jinými oblastmi. Soudy někdy raději povolují omezené opatrovnictví, než aby jednotlivci odebraly úplnou kontrolu. Pokud soud zjistí, že maminka má stále určité rozhodovací schopnosti, může pravomoci opatrovníka omezit. Například pokud je maminka stále schopna rozhodovat o tom, kdo bude řídit rodinnou firmu, může jí soud toto rozhodnutí povolit a zároveň dát opatrovníkovi pravomoc nakládat s ostatním majetkem.

Podání žádosti o opatrovnictví může být nákladné a časově náročné. Kdykoli požádáte soud, aby jednal, jste vydáni na milost a nemilost soudu a jeho časovému harmonogramu. Opatrovnictví se lze často vyhnout realizací účinného majetkového plánu. Dokud je maminka ještě způsobilá k právním úkonům, poraďte se s jejím právníkem a zvažte vytvoření odvolatelného svěřenského fondu, kam lze majetek převést již nyní. Maminka může být svěřenským správcem a spolu s ní může být jmenován spolusvěřenec. Tímto způsobem může spolusvěřitel jednat, pokud nebo když už maminka nemůže nebo nechce jednat.

Také se ujistěte, že plná moc vašeho rodiče a plná moc pro zdravotní péči jsou aktuální. Bohužel i s účinným majetkovým plánem se někdy stane, že se opatrovnictví nelze vyhnout. Budete-li vědět, jaké okamžiky to jsou, budete na ně lépe připraveni.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.