Docker är ett containeriseringsprogram med öppen källkod som är utformat för att skapa, distribuera och köra programprocesser i en container, som en virtuell maskin, men med samma kärna som värdoperativsystemet. Docker-containrar gör det möjligt för en utvecklare att paketera alla delar av applikationen, bibliotek och dess beroenden i ett paket och distribuera det.

Docker har ett avbildningsförråd med en förkonfigurerad Docker-avbildning för nästan alla kända program och operativsystem med öppen källkod. Docker har två utgåvor, Docker CE (Community Edition), som är en gratis och öppen källkodsversion, och den andra är Docker EE (Enterprise Edition), som kommer med support, certifiering etc. och är avgiftsbelagd.

Installation av Docker på CentOS

I den här handledningen kommer vi att visa dig en steg-för-steg-guide för hur du installerar Docker CE på CentOS 7 och CentOS 8.

Förutsättningar

  • En underhållen version av CentOS (Docker stöder inte föråldrade versioner)
  • Ett användarkonto med ”sudo”-rättigheter.

Steg 1: Installera Yum Utils

För det första måste vi installera paketet ”yum utils” för att kunna använda yum-config-manager för att aktivera extrafunktioner i CentOS. Använd följande kommando:

$ sudo yum install yum-utils -y

Output:

installing yum-utils package

Som du kan se i skärmdumpen ovan är yum-utils installerat.

Steg 2: Aktivera CentOS extras

För att aktivera CentOS extras använder du kommandot yum-config-manager:

$ sudo yum-config-manager --enable extras

För att bekräfta om extras är aktiverat använder du följande kommando:

$ sudo yum repolist

Output:

centos extra repo enabled

Steg 3: Installera Docker-beroenden

Nu måste vi installera device-mapper-persistent-data och lvm2-paketet eftersom Docker är beroende av dessa två paket. Använd nedanstående kommando:

$ sudo yum install device-mapper-persistent-data lvm2

Output:

Installation av data-mapper och lvm2-paketet

Från skärmdumpen ovan kan du se att dessa paket redan var installerade.

Steg 4: Lägg till Docker Official Repo

Vi ska nu lägga till Dockers officiella arkiv till CentOS med hjälp av yum-config-manager:

$ sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Output:

adding docker repo into centos

Dockers arkiv bör ha lagts till nu.

Steg 5: Endast för CentOS 8 och högre

Om du installerar Docker på CentOS 7 eller lägre kan du hoppa över det här steget, men för CentOS 8 måste vi korrigera Dockers kompatibilitet med paketet containerd.io. Vi måste hämta paketet manuellt och sedan installera det med hjälp av yum.

Först navigerar vi till katalogen /tmp:

$ cd /tmp

Vi ska hämta det senaste paketet från det officiella CentOS 7-paketförrådet för Docker CE med följande kommando:

$ wget https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/containerd.io-1.2.13-3.2.el7.x86_64.rpm

Utmatning:

hämta containerd.io package

Håll dig till att ersätta länken i kommandot ovan med den senaste länken från den officiella webbsidan. När det senaste containerd.io-paketet har laddats ner installerar vi det från /tmp med följande kommando:

$ sudo yum install ./containerd.io-1.2.13-3.2.el7.x86_64.rpm

Output:

Där har du den senaste versionen av containerd.io installerad.

Steg 6: Installera Docker!

Med allting inställt kan vi äntligen installera Docker med hjälp av nedanstående kommando:

sudo yum install docker-ce

Output:

installing docker-ce packages confirmation prompt

För att bekräfta installationen trycker du på Y och trycker sedan på <Enter>. Yum package manager kommer att börja hämta paket.

nedladdning av docker-ce-paket under installationen

Det kan ta ett tag att slutföra, och vid något tillfälle kan du bli ombedd att acceptera GPG-nyckeln från Docker.

accepting docker gpg key

Tryck på ”y” och sedan <Enter> för att fortsätta och efter en kort stund kommer docker att installeras.

dockers installation är slutförd

Du kan se i skärmbild ovan att vår installation av docker på CentOS är slutförd framgångsrikt.

Steg 6: Nu ska vi verifiera Docker-installationen:

docker -v

Output:

docker-installationsbekräftelse

Docker har installerats i vårt testsystem; du kan märka Docker-versionen i skärmbilden ovan.

Konfigurera Docker på CentOS

Först av allt kommer vi att se Docker-tjänstens status med hjälp av:

$ sudo systemctl status docker

Output:

kontrollerar Docker-tjänstens status

Du kanske har lagt märke till att Docker som standard är inaktiverat efter installationen. För att aktivera den använder du kommandot nedan:

$ sudo systemctl start docker

För att starta dockertjänsten vid uppstart av systemet:

$ sudo systemctl enable docker

Efter det kommer vi att kontrollera statusen på nytt med hjälp av kommandot:

$ sudo systemctl status docker

Output:

start docker service

Du kan se att Dockertjänsten är aktiv och körs nu. Den kommer också att starta automatiskt vid systemstart.

Om du lyckades komma så här långt bör du ha installerat Docker på din CentOS 7- eller CentOS 8-maskin på ett framgångsrikt sätt. Du kan nu utforska Docker ytterligare.

Tip! Om du ska använda Docker på en produktionsmaskin rekommenderar vi att du inte uppgraderar till CentOS 8. Försök att fortsätta använda CentOS 7 tills Docker har officiellt stöd för CentOS 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.