Polyeteenitereftalaattipullojen (PET-pullojen) kierrätysaste Yhdysvalloissa laski hieman vuonna 2019, kertoo PET-astioiden resurssien kansallisen yhdistyksen (NAPCOR) raportti. Se laski 28,9 prosentista vuonna 2018 27,9 prosenttiin vuonna 2019, todetaan vuoden 2019 PET-kierrätysraportissa.

NAPCOR on analysoinut Yhdysvaltojen kierrätysastetta vuosikymmeniä. Vuoden 2019 raportti sisältää ensimmäistä kertaa PET:n kierrätysasteen Pohjois-Amerikassa. Meksikon ja Kanadan korkeammat kierrätysasteet nostivat Pohjois-Amerikan PET:n kokonaiskierrätyksen 35 prosenttiin.

”Pohjois-Amerikan kierrätysasteen sisällyttäminen on asianmukaista ja rohkaisevaa, kun otetaan huomioon Ellen MacArthurin säätiön New Plastics Economy -säätiön julkaisema ehdotettu testi- ja kierrätysasteen kynnysarvo”, NAPCOR:n pääjohtaja Darrel Collier sanoi.

Ryhmän Global Commitment Progress Report 2020 -raportin mukaan ”ehdotettu kynnysarvo, joka osoittaa, että kierrätys tai kompostointi toimii ”käytännössä ja mittakaavassa”, on 30 prosentin kierrätys- tai kompostointiaste, joka on saavutettu useilla alueilla, jotka edustavat yhteensä vähintään 400 miljoonaa asukasta.”

Collier selitti, että ”PET on yksi muovi, joka osoittaa edelleen kykenevänsä kierrätettäväksi yhä uudelleen. PET:n kierrätysteollisuus on valmistautunut vastaanottamaan enemmän pulloja kiertotalouden kysyntään vastaamiseksi, mutta keräyspuolella on vielä tehtävää.”

NAPCORin raportissa tarkastellaan rPET:n käyttöä loppumarkkinoilla, joilla on viime vuosina tapahtunut merkittävää kasvua sekä elintarvike- ja juomapullojen että muiden kuin elintarvikepullojen ja juomapullojen luokkien osalta, ja pullojen loppumarkkinat ovat kasvaneet yhteensä 41 prosenttia vuosien 2017 ja 2019 välillä. Kasvun vastapainona oli PET:n lämpömuovaus- ja ohutlevymarkkinoiden lasku, joka oli 16 prosenttia kyseisellä ajanjaksolla. Kierrätykseen kerätyt PET-lämpömuovit ylittivät kuitenkin vuoden 2018 luvun, jolloin saavutettiin sen korkein taso 144 miljoonalla kerätyllä kilolla. Vuonna 2019 joidenkin keskeisten lämpömuotoilumarkkinoiden loppumarkkinasegmentit ilmoittivat sisällöllisistä sitoumuksista, jotka koskevat jälkikäteen kierrätettyä PET-lämpömuovia.

”Jälkikäteen kierrätetyn rPET:n käytön lisääntyminen elintarvike- ja juomapulloissa sekä muissa kuin elintarvike- ja juomapulloissa viittaa tuotemerkkien omistajien jatkuvaan sitoutumiseen kiertotalouteen”, totesi NAPCORin hallituksen puheenjohtaja Tom Busard, Plastipak Packaging Inc:n hankintatoimen päällikkö (Chief Procurement Officer of Plastipak Packaging Inc.) ja Plastipakin kierrätysosakkuusyhtiön Clean Tech:n toimitusjohtaja. ”Kannustamme ja tuemme tätä tavoitetta.”

Lisää jalostajia tulee kierrätysmarkkinoille.

Puhuessaan PlasticsTodayn kanssa NAPCOR:n Collier kommentoi, että yhä useammat jalostajat tulevat kierrätysmarkkinoille vastauksena vaatimukseen, jonka mukaan muovinvalmistajien ja -muuntamoiden on otettava enemmän vastuuta siitä, mitä ne tuottavat. ”Jälkimmäinen koskee ehdottomasti Plastipakia, joka on suuri Yhdysvalloissa ja Euroopassa”, Collier sanoi. ”Noin kolme neljästä PET-hartsin tuottajasta on ryhtymässä kierrätykseen, ei välttämättä sijoitetun pääoman tuoton vuoksi, mutta PET:n kierrättäminen on kriittinen tuotetarjonta. Monet voivat tarjota 75/25 rPET-materiaalia tai jopa 50/50 rPET-materiaalia.”

”Jatkokäyttäjät ovat antaneet kestävän kehityksen sitoumuksia, ja on selvää, että he noudattavat näitä kestävän kehityksen sitoumuksia huolimatta siitä, että he maksavat huomattavaa lisämaksua neitseellisestä hartsista”, Collier lisäsi ja totesi, että pullosta pulloon -segmentti raportoi, että ”liiketoiminta on säilynyt vahvana koko pandemian ajan”.”

Collier käsitteli pitkälle kehitetyn kierrätyksen roolia (toisin sanoen kierrätystä kemiallisella tavalla), ja hän huomautti, että tärkeämpi kysymys on taloudellisuus. ”PET kehittyy tässä roolissa, sillä Yhdysvalloissa on lähes 1,8 miljardia kiloa pulloja. Vaikka olemme kasvattaneet kierrätystä miljardilla kilolla, kierrätysaste on edelleen noin 30 prosenttia. On olemassa värillisiä pulloja ja monia muita pulloja, joiden perinteinen mekaaninen kierrätys on rajallista. Kyse ei ole teknologiasta vaan taloudesta”, Collier sanoi. ”Jos kehittyneelle kierrätykselle on este, se on taloudellinen – raaka-aineen kerääminen.”

NAPCOR jatkaa työtään alan jatkuviin haasteisiin vastaamiseksi ja keskittyy erityisesti menetelmiin, joilla voidaan lisätä kierrätettävän PET:n määrää. NAPCOR on julkaissut PET-kierrätysraportin nyt 25. kerran. Koko vuoden 2019 raportin voi ostaa NAPCORin verkkosivuilta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.